วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

30 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนทุกวัน อย่างแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงโรงเรียน คือ เซ็นต์ชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน หลังจากนั้นคือ การคุมนักเรียนทำความสะอาดที่บริเวณหน้าโรงอาหาร สิ่งที่เรียนรู้จากการคุมนักเรียนทำความสะอาดคือ การชักจูงให้นักเรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ทำให้ล่าช้า ครูผู้ควบคุมจะต้องดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า บางครั้งครูเขียนแผนเป็นอย่างดี เตรียมสื่อ เพื่อเตรียมสอน แต่นักเรียนไม่สามารถเรียนตามแผนที่ครูวางไว้ ครูผู้สอนจึงต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ากับนักเรียนที่ตนเองสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่ควบคุมสถานการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น