วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

08 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม คุมนักเรียนทำความสะอาดในแต่ละเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจนเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำที่ต้องนำเสนอทุกวัน หลังจากนั้น เตรียมการสอนเพื่อสอนในคาบต่อไป วันนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/1 สิ่งที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนการสอน คือ การนำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนในห้องได้มีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม เช่น บทบาทสมมติ เทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกได้ออกมาหน้าชั้น เพื่อฝึกความกล้า อาจจะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไร ครูต้องสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้นักเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น