วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

13 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อก่อนทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ เตรียมงานสอนเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากเป็น สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแผนที่ได้ส่งครูพี่เลี้ยงแล้วนั้น ต้องปรับปรุง เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น