วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

12 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง นำเสนอภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอนเพื่อสอนในช่วง 10.30 น. ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การประเมินผลของนักเรียน ครูจะต้องประเมินตามตัวชี้วัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ครูต้องมีความละเอียดมากในการประเมินผล เพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น