วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เครียดมากที่สุด เพราะต้องสอนห้องป่วน ครูผู้สอนต้องเตรียมรับมือเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนห้องประถมศึกษาปีที่ 6/1 ดิฉันเหนื่อยทุกครั้งที่เข้าสอนห้องนี้ ต้องเตรียนการอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน สื่อ ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การชักจูงเพื่อให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่เรากำลังสอนอยู่ บางครั้งการควบคุมชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ยากมาก ต้องใช้เทคนิคในการปราบตัวป่วนประจำห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น