วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

18- 22 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ ความอดทนต่อการทำแผนจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการทำแผนการจัดการเรียนรู้นั้่นใช่ว่าจะสมบูรณ์เลยเพียงแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อมาแก้ไขจนกว่าจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ การแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องแก้ไขอย่างน้อย 2-3 ครั้ง จนกว่าจะได้แผนที่สมบูรณ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น สิ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น