วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

15 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การทำแผนการสอนให้ตรงกับแบบฉบับแต่ละโรงเรียน แน่นอนล่ะ เรียนในห้องเรียนอีกแบบหนึ่ง แต่เวลามันไปใช้จริงในสถานศึกษาต้องทำตามแบบที่สถานศึกษากำหนด นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องธุระการในชั้นเรียนที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น