วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือการคุมนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวรที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นก็เข้าแถวเคารพธงชาติ วันนี้มีโครงการนำเสนอหน้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงด้วย คือ ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นวันแรก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการนี้ คือ วิธีการนำเสนอภาษาของแต่วัน ว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหน เพื่อให้นักเรียนสนใจ และต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น