วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนตามปกติ ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือ คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้น ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอน เตรียมพร้อมที่จะสอนในคาบบ่าย บ่ายนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 สอนยากมาก ครูผู้สอนต้องหาวิธีให้นักเรียนสนใจครูมากที่สุด โดยการกระตุ้นด้วยการถามตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนตื่นตัว ผลปรากฏว่าได้ผลในระดับหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น