วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากที่สุดเพราะต้องสอนติดกันสองคาบ ทุกครั้งที่สอนเสร็จแล้ว เสียงมักจะแหบแห้ง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนที่สอน คือ การควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยากมาก บางครั้งครูผู้สอนไม่สามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ ดิฉันจะใช้วิธีการเงียบ เมื่อตอนที่นักเรียนเสียงดังมาก ดิฉันจะเงียบก่อน จนกว่านักเรียนจะหยุดพูด เมื่อครูเงียบไม่พูดแข่งกับนักเรียน นักเรียนจะเงียบโดยอัตโนมัต นักเรียนจะหันมาสนใจเรา ผลที่ได้ อาจจะใช้ได้ในบางครั้ง

28 พฤภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่ต้องเรียนอย่างจริงจังแล้ว ตั้งแต่ที่เหนื่อยจากเตรียมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ครูได้เข้าสอนตามปกติ ผลที่เห็นคือ เด็กๆลืมหมดแล้วในสิ่งที่เรียนมา ครูผู้สอนจะต้องทบทวนกันใหม่ โดยที่จะต้องหาเทคนิคการจำแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนจำได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก ครูต้องอดทนเป็นอย่างมาก แน่นอนละ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ครูจึงต้องดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษเพื่อให้ทันกับเพื่อนคนอื่นๆ

25 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเตรียมงานเปิดอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียน ดิฉันและเพื่อนๆต้องเคลียงานส่วนที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้งานวันพรุ้งนี้ออกมาราบรื่น สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเตรียมงานครั้งนี้ คือ การวางแผนการเตรียมงานว่าควรจะทำสิ่งใดก่อนหรือหลัง สิ่งไหนที่สำคัญและไม่สำคัญ เนื่องจากเป็นงานใหญ่ จะต้องออกมาให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ หากเราต้องทำงานใหญ่ ก็สามารถจัดได้ เนื่องจากได้เรียนรู้วิธีการจัดงานแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

24 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องช่วยงานอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นภาระการสอนในช่วงสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง ดิฉันและเพื่อนๆได้ลงมือปลูกผักสวนครัวให้แล้วเสร็จ ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่างานจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปลูกผักสวนครัว คือ การได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ ท้ายสุดแล้วงานเสณ้จสิ้นตามที่พวกเราคาดหวังไว้


ความสำเร็จของพวกเรา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนสายกว่าปกติ แต่ก็ไปทันเวลาพอดี  นอกเหนือจากภาระการสอนแล้ว  ดิฉันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้หลังจากสอนเสร็จแล้ว ดิฉันและเพื่อนๆ ไปทำอีกภารกิจที่สำคัญนั้นคือ ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากมีที่ดินหลังโรงเรียนว่างเปล่าอยู่ ดิฉันและเพื่อนๆช่วยกันทำจนเกือบจะสำเร็จ พรุ้งนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำสวนครัว คือการลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามัคคีในหมู่คณะ จนงานลุล่วงไปด้วยดี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

22 พฤษภาคม 2555

วันนี้มาเรียนแต่เช้า เตรียมการสอนเพื่อสอนในตอนบ่าย ช่วงเช้ามีเวลาว่างนิดหน่อย ดิฉันและเพื่อนๆจัดทำอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญ นั้นคือ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่นำพื้นที่ว่างมาใช้ประโยชน์ วันนี้ได้ลงมือวางแผน เคลียพื้นที่ และงลมือปฏิบัติ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเกษตร นั้นคือขั้นตอนการวางแผน ลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งขณะอยู่บ้านไม่เคยได้ปฏิบัติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของการเรียนการสอนแล้วค่ะ เวลาผ่านไปเร็วมาก แต่เราจะต้องเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากเป็นโอกาสทองของเราแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การประกอบอาชีพที่เรารัก วันนี้ไม่มีคาบสอน แต่คงอยู่เฉยๆไม่ได้หรอก ดิฉันและเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนหย่อม ได้ลงทำเองตั้งแต่การวางแผน จัดหาอุปกรณ์ เคลียพื้นที่ และลงมือปฏิบัติ แม้ว่าอาจจะไม่สวยงามมาก แต่พวกเราก้ภูมิใจในผลงานของพวกเรา


วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ห้าของการเรียนการสอน

และแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ฉันและเพื่อนๆมาเรียนแต่เช้า เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสอนในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั่น คนเป็นครูจะต้องเข้าใจนักเรียนแต่ละคนอย่างลึกซึ้งจริงๆ  ทำให้ฉันได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคน ทำให้ดิฉันต้องหาทางแก้ไข หรือวิธีการเข้าเด็ก ทำให้เด็กๆไว้ใจเรา เมื่อมีรัยไม่สบายใจ เด็กนักเรียนสามารถมาปรึกษาเราได้ โดยที่ไม่อายหรือเกรงใจ เนื่องจากดิฉันอยู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้งานในชั้นเรียนที่ครูประจำชั้นรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สี่ของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วล่ะ รู้สึกว่าเวลามันช่างเร็วเหลือเกิน วันนี้ได้มีหน้าที่เข้าสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 อีกครั้ง ครั้งนี้ได้ร้องเพลงก่อนเข้าบทเรียน ปรากฏว่านักเรียนตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้ ครูควรที่จะหาเกมส์หรือเพลงประกอบการสอนพอควร เพื่อให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งต้องเสริมแบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน เพื่อทบทวนในแต่ละหน่วยที่เรียนไป

วันที่สามของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สามของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนทุกอย่างรีบเข้าที่เข้าทางแล้วในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องช่วยกันพัฒนา วันนี้ได้เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอน พบว่า นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ บางครั้งทำให้ท้อแท้ แต่คงไม่ถอย ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าผลจะไม่ปรากฏให้เห็นทันที ครูพยายามหาเพลงมาร้องประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักรียนสนใจมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สองของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สองของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเล่าเรียน ตื่นเต้นที่ได้เรียนในชั้นเรียนใหม่ พบครูประจำชั้นคนใหม่ และเพื่อนๆใหม่ วันนี้เป็นชั่วโมงแรกของดิฉันที่ได้เข้าสอน ซึ่งชั้นผู้โชคดีที่ได้เรียนคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วแรกของการสอน คือ คนที่เป็นครูควรที่จะรู้จักนักเรียนในห้อง เนื่องจากเด็กนักเรียนแต่ละคนมีตวามแตกต่างกัน อีกทั้งความสามารถของเด็กนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันอีกด้วย นอกจากนี้เด็กนักเรียนบางส่วนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลที่ว่า อ่านไม่ออก ไม่รู้เรื่อง เด็กนักเรียนอ่านออกเสียงยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ปัญหาในคาบแรกนี้ครูจะต้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การเรียนการสอนราบรื่นมากยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกของการเปิดภาคเรียน

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนต่างดีใจและมาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปโรงเรียน คือ ดิฉันและเพื่อนได้รับหน้าที่เป็นครูเวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตทั่วไปของคนในชุมชน ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง อีกทั้งได้เห็นความร่วมมือของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานถึงห้องเรียนตั้งแต่เช้า บ้างก็เต็มใจมาเรียนด้วยตนเอง บ้างก็ร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียน ทำให้นึกถึงตนเองเมื่อตอนที่เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมหน้าซึ่งจะแตกต่างกับโรงเรียนทีเคยไปฝึกประสบการณ์ เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิมจึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การจัดตารางเรียนของนักเรียน และหน้าที่ของครูประจำชั้น ซึ่งมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ดิฉันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป วันนี้ขอรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้เพียงเท่านี้ก่อนน่ะค่ะ พรุ้งนี้จะกลับมารายงานใหม่ค่ะ