วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากที่สุดเพราะต้องสอนติดกันสองคาบ ทุกครั้งที่สอนเสร็จแล้ว เสียงมักจะแหบแห้ง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนที่สอน คือ การควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งยากมาก บางครั้งครูผู้สอนไม่สามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ ดิฉันจะใช้วิธีการเงียบ เมื่อตอนที่นักเรียนเสียงดังมาก ดิฉันจะเงียบก่อน จนกว่านักเรียนจะหยุดพูด เมื่อครูเงียบไม่พูดแข่งกับนักเรียน นักเรียนจะเงียบโดยอัตโนมัต นักเรียนจะหันมาสนใจเรา ผลที่ได้ อาจจะใช้ได้ในบางครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น