วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

2 - 6 กรกฎาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์กีฬาสีภายใน คลองดินเกมส์ ซึ่งเด็กๆตื่นเต้นกันมาก ต่างคนต่างพาชุดกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมซ้อมกีฬาในช่วงหลังเลิกเรียน ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายจะมีการแข่งขันกีฬาสีประเภทแชร์บอล ทุกรุ่น และฟุตบอลทุกรุ่น ดิฉันและเพื่อนๆ ต่างแยกย้ายเข้าตามสีที่ตนเองรับผิดชอบ ทุกสีต่างรีบเร่งเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้ทันกับงานกีฬาสี งานคืบหน้าไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ได้ความร่วมมือจากคณะครูและเด็กๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ ในช่วงที่ทำงานเพื่อเตรียมงานกีฬาสี มีบางคนใช้ช่วงที่ยุ่งๆ อยู่ หนีงาน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ทำให้งานไม่เสร็จตามที่กำหนด


ซ้อมเดินขบวน
 เดินขบวนกีฬาสีภายใน


25-29 มิถุนายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมเล่นกีฬาสี คณะครูและนักเรียนต่างพากันตื่นเต้นมาก นักเรียนเริ่มจับฉลากเลือกสี สิ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สี คือ แดง เหลือง และฟ้า ดิฉันและเพื่อนๆ ก็จับฉลากสีเช่นเดียวกัน ดิฉันจับฉลากได้สีเหลือง สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ การซ้อมกีฬาแชร์บอลให้เด็กๆ ซึ่งจะซ้อมหลังเลิกเรียนของทุกวัน นอกจากนี้แล้วต้องทำอุปกรณ์เตรียมพร้อมเพื่อเดินขบวน ซึ่งประกอบด้วยป้านรณรงค์ต่างๆ หลังเลิกเรียนของทุกวัน นักเรียนจะแยกย้ายไปตามสีของตนเอง คนที่เป็นนักกีฬาจะซ้อมกีฬา ส่วนคนที่เป็นกองเชียร์จะซ้อมเพลงเชียร์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ ความรับชอบต่อภาระงานที่ตนเองับผิดชอบ หากว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน งานไม่สามารถดำเนินต่อได้ หากว่ามีความรับผิดชอบ และความสามัคคีงานจะดำเนินได้ต่อเนื่องและเสร็จทันท่วงที

 บรรยากาศการซ้อมกีฬาสี18- 22 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ ความอดทนต่อการทำแผนจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการทำแผนการจัดการเรียนรู้นั้่นใช่ว่าจะสมบูรณ์เลยเพียงแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพื่อมาแก้ไขจนกว่าจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ การแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องแก้ไขอย่างน้อย 2-3 ครั้ง จนกว่าจะได้แผนที่สมบูรณ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น สิ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก

15 มิถุนายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การทำแผนการสอนให้ตรงกับแบบฉบับแต่ละโรงเรียน แน่นอนล่ะ เรียนในห้องเรียนอีกแบบหนึ่ง แต่เวลามันไปใช้จริงในสถานศึกษาต้องทำตามแบบที่สถานศึกษากำหนด นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องธุระการในชั้นเรียนที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดแต่ละเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ ทำกิจกรรมหน้าาเสาธง นำเสนอภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เช้านี้มีคาบว่าง ไม่มีคาบสอน ดิฉันและเพื่อนๆที่ว่างได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด ผักสวนครัวที่ได้ปลูกแล้ว เนื่องจากเริ่มมีขยะ และหญ้าขึ้นรกมาก หลังจากทำงานเสร็จแล้ว เตรียมตัวสอนในคาบบ่าย สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ ความอดทนต่องานหนัก เชื่อแล้วว่าครูต้องมีความอดทนสูงจริงๆ ไม่ว่าจะเรื่องนักเรียนที่ซนมาก สภาพแวดล้อม ฯลฯ

13 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อก่อนทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ เตรียมงานสอนเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากเป็น สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแผนที่ได้ส่งครูพี่เลี้ยงแล้วนั้น ต้องปรับปรุง เพื่อให้มีรูปแบบที่เหมือนกัน

12 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงรียนแต่เช้าเช่นเดิม ลงชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่แต่ละชั้นรับผิดชอบ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง นำเสนอภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอนเพื่อสอนในช่วง 10.30 น. ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ การประเมินผลของนักเรียน ครูจะต้องประเมินตามตัวชี้วัด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ครูต้องมีความละเอียดมากในการประเมินผล เพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนตามปกติ ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือ คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้น ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เตรียมการสอน เตรียมพร้อมที่จะสอนในคาบบ่าย บ่ายนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 สอนยากมาก ครูผู้สอนต้องหาวิธีให้นักเรียนสนใจครูมากที่สุด โดยการกระตุ้นด้วยการถามตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนตื่นตัว ผลปรากฏว่าได้ผลในระดับหนึ่ง

08 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม คุมนักเรียนทำความสะอาดในแต่ละเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตลอดจนเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนวันละคำที่ต้องนำเสนอทุกวัน หลังจากนั้น เตรียมการสอนเพื่อสอนในคาบต่อไป วันนี้มีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/1 สิ่งที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนการสอน คือ การนำกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนในห้องได้มีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม เช่น บทบาทสมมติ เทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกได้ออกมาหน้าชั้น เพื่อฝึกความกล้า อาจจะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไร ครูต้องสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้นักเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

07 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม นักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง เตรียมการสอนสำหรับสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอน การคุมชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ยาก บางครั้งเด็กนักเรียนเล่นกันภายในห้อง ใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจ ครูจึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นั่นคือ การถือไม้เรียว เพื่อขู่ให้เด็กกลัว ผลปรากฏว่าดีขึ้นกว่าเดิม นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น อีกทั้งต้องใช้เสียงดังพอควรเพือให้นักเรียนได้ยินทั่วกัน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดิม ภาระกิจแรกที่ต้องทำคือการคุมนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวรที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นก็เข้าแถวเคารพธงชาติ วันนี้มีโครงการนำเสนอหน้าช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงด้วย คือ ภาษาอาเซี่ยนวันละคำ ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นวันแรก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการนี้ คือ วิธีการนำเสนอภาษาของแต่วัน ว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหน เพื่อให้นักเรียนสนใจ และต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1 มิถุนายน 2555

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ ดิฉันเครียดทุกครั้ง เนื่องจากต้องสอนสองคาบติดต่อกัน แต่มันทำให้ฉันได้รู้ว่า การที่จะเป็นครูใช่ว่าคนทุกคนสามารถที่จะเป็นได้ เพราะต้องใช้ความอดทนมหาศาลต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน สิ่งแวดล้อม อื่นๆ แม้ว่ามันจะหนักหนา แต่ด้วยใจรัก เราก็สามารถทำได้ และทำได้ดีด้วย หากว่าเราตั้งใจ

31 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันที่เครียดมากที่สุด เพราะต้องสอนห้องป่วน ครูผู้สอนต้องเตรียมรับมือเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอนห้องประถมศึกษาปีที่ 6/1 ดิฉันเหนื่อยทุกครั้งที่เข้าสอนห้องนี้ ต้องเตรียนการอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน สื่อ ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การชักจูงเพื่อให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่เรากำลังสอนอยู่ บางครั้งการควบคุมชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ยากมาก ต้องใช้เทคนิคในการปราบตัวป่วนประจำห้อง

30 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนทุกวัน อย่างแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงโรงเรียน คือ เซ็นต์ชื่อทุกครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียน หลังจากนั้นคือ การคุมนักเรียนทำความสะอาดที่บริเวณหน้าโรงอาหาร สิ่งที่เรียนรู้จากการคุมนักเรียนทำความสะอาดคือ การชักจูงให้นักเรียนรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ทำให้ล่าช้า ครูผู้ควบคุมจะต้องดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า บางครั้งครูเขียนแผนเป็นอย่างดี เตรียมสื่อ เพื่อเตรียมสอน แต่นักเรียนไม่สามารถเรียนตามแผนที่ครูวางไว้ ครูผู้สอนจึงต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ากับนักเรียนที่ตนเองสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่ควบคุมสถานการณ์