วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

13 - 17 สิงหาคม 2555

หลังจากที่ออกสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบการกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งจะสอบในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ก่อนที่จะสอบกลางภาคครูแต่ละวิชาจะทบทวนบทเรียนที่จะสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการออกแบบข้อสอบให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้น การออกแบบข้อสอบนั้นต้องดูให้ตรงกับมาตราฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาด้วย ใช่ว่าออกแบบได้ง่ายๆ ต้องใช่เวลา หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้กับครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อสอบ และสุดท้ายยส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อไปถ่ายเอกสารต่อไป การจะได้ข้อสอบแต่ละชุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

06 - 10 สิงหาคม 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเตรียมสอบกลางภาค ครูแต่ละวิชาเตรียมติวเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ ในฐานะครูฝึกสอนสิ่งที่ต้องทำนั้นคือ การออกแบบข้อสอบร่วมกับครูพี่เลี้ยง ถึงเวลาที่ต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วละ สำหรับครูสมัครเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องออกแบบข้อสอบเพื่อให้ตรงกับตัวชี้วัด แต่คงไม่เกินความสามารถของเราหรอก ดิฉันใช้เวลาออกแบบข้อสอบถึงสี่วันและนำมาให้ครูพี่เลีัยงดูก่อน เผื่อต้องปรับแก้เพื่อให้สมบูรณืมากยิ่งขึ้น และแล้วการออกแบบข้อสอบก็เสร็จเรียบร้อย ส่งให้ครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมสอบเด็กนักเรียนต่อไป

30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555

หลังจากที่คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไป แต่ละโรงเรียนย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน สำหรับโรงเรียนของเรา อัตลักษณ์ คือ ยิ้มได้ ไหว้สวย แต่เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม จึงไม่ค่อยการไหว้เท่าที่ควร แต่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ครูควรส่งเสริม อีกทั้งด้านวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ควรได้รับความรู้ตามช่วงชั้น ด้วยสิ่งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่า เราต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เราสอนมากที่สุด ไม่ใช่เพียงสอนให้จบบทไวไว โดยที่นักเรียนไม่ได้อะไรเลย ดิฉันจึงยึดแนวคิดที่ว่า "สอนทีละนิดละหน่อย ค่อยเป็นค่อยไป แต่ให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุด"