วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

25-29 มิถุนายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมเล่นกีฬาสี คณะครูและนักเรียนต่างพากันตื่นเต้นมาก นักเรียนเริ่มจับฉลากเลือกสี สิ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สี คือ แดง เหลือง และฟ้า ดิฉันและเพื่อนๆ ก็จับฉลากสีเช่นเดียวกัน ดิฉันจับฉลากได้สีเหลือง สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ การซ้อมกีฬาแชร์บอลให้เด็กๆ ซึ่งจะซ้อมหลังเลิกเรียนของทุกวัน นอกจากนี้แล้วต้องทำอุปกรณ์เตรียมพร้อมเพื่อเดินขบวน ซึ่งประกอบด้วยป้านรณรงค์ต่างๆ หลังเลิกเรียนของทุกวัน นักเรียนจะแยกย้ายไปตามสีของตนเอง คนที่เป็นนักกีฬาจะซ้อมกีฬา ส่วนคนที่เป็นกองเชียร์จะซ้อมเพลงเชียร์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ ความรับชอบต่อภาระงานที่ตนเองับผิดชอบ หากว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน งานไม่สามารถดำเนินต่อได้ หากว่ามีความรับผิดชอบ และความสามัคคีงานจะดำเนินได้ต่อเนื่องและเสร็จทันท่วงที

 บรรยากาศการซ้อมกีฬาสีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น