วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

24 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องช่วยงานอย่างเต็มที่ หลังจากเสร็จสิ้นภาระการสอนในช่วงสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง ดิฉันและเพื่อนๆได้ลงมือปลูกผักสวนครัวให้แล้วเสร็จ ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่างานจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปลูกผักสวนครัว คือ การได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง อีกทั้งยังได้ฝึกความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ ท้ายสุดแล้วงานเสณ้จสิ้นตามที่พวกเราคาดหวังไว้


ความสำเร็จของพวกเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น