วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สองของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สองของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเล่าเรียน ตื่นเต้นที่ได้เรียนในชั้นเรียนใหม่ พบครูประจำชั้นคนใหม่ และเพื่อนๆใหม่ วันนี้เป็นชั่วโมงแรกของดิฉันที่ได้เข้าสอน ซึ่งชั้นผู้โชคดีที่ได้เรียนคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วแรกของการสอน คือ คนที่เป็นครูควรที่จะรู้จักนักเรียนในห้อง เนื่องจากเด็กนักเรียนแต่ละคนมีตวามแตกต่างกัน อีกทั้งความสามารถของเด็กนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันอีกด้วย นอกจากนี้เด็กนักเรียนบางส่วนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลที่ว่า อ่านไม่ออก ไม่รู้เรื่อง เด็กนักเรียนอ่านออกเสียงยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ปัญหาในคาบแรกนี้ครูจะต้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การเรียนการสอนราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น