วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกของการเปิดภาคเรียน

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน นักเรียนทุกคนต่างดีใจและมาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปโรงเรียน คือ ดิฉันและเพื่อนได้รับหน้าที่เป็นครูเวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตทั่วไปของคนในชุมชน ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง อีกทั้งได้เห็นความร่วมมือของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานถึงห้องเรียนตั้งแต่เช้า บ้างก็เต็มใจมาเรียนด้วยตนเอง บ้างก็ร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียน ทำให้นึกถึงตนเองเมื่อตอนที่เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมหน้าซึ่งจะแตกต่างกับโรงเรียนทีเคยไปฝึกประสบการณ์ เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิมจึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้การจัดตารางเรียนของนักเรียน และหน้าที่ของครูประจำชั้น ซึ่งมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ดิฉันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป วันนี้ขอรายงานสิ่งที่ได้เรียนรู้เพียงเท่านี้ก่อนน่ะค่ะ พรุ้งนี้จะกลับมารายงานใหม่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น