วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สามของการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันที่สามของการเรียนการสอนแล้ว ดูเหมือนทุกอย่างรีบเข้าที่เข้าทางแล้วในบางส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องช่วยกันพัฒนา วันนี้ได้เข้าสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอน พบว่า นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ บางครั้งทำให้ท้อแท้ แต่คงไม่ถอย ต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าผลจะไม่ปรากฏให้เห็นทันที ครูพยายามหาเพลงมาร้องประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักรียนสนใจมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น