วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนสายกว่าปกติ แต่ก็ไปทันเวลาพอดี  นอกเหนือจากภาระการสอนแล้ว  ดิฉันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้หลังจากสอนเสร็จแล้ว ดิฉันและเพื่อนๆ ไปทำอีกภารกิจที่สำคัญนั้นคือ ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากมีที่ดินหลังโรงเรียนว่างเปล่าอยู่ ดิฉันและเพื่อนๆช่วยกันทำจนเกือบจะสำเร็จ พรุ้งนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำสวนครัว คือการลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามัคคีในหมู่คณะ จนงานลุล่วงไปด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น