วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบรวมและคำนวนคะแนนเก็บ เพื่อให้ลงตัวกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วยังต้องนำเขียนคะแนนในแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(เล่มสีชมพู) ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น