วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

20 - 24 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเก็บตามตัวชี้วัด จะต้องออกแบบเองว่าจะเก็บกี่ตัวชี้วัด แต่ละส่วนจะเก็บกี่คะแนน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้แล้วแบบฝึกหัดที่นำมาประกอบการสอนนั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคาบที่สอนด้วย ไม่ใช่ว่าสอนเรื่องนี้แต่กลับนำแบบฝึกหัดอีกเรื่องหนึ่งมาสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น