วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

10-15 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ วิธีการรวบรวมคะแนนระหว่างเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงสามระการเรียนรู้ในแต่ละสาระ ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างน้อยสองอาทิตย์ จึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ครูพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น