วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

27 - 31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ครูผ้สอนแต่ละวิชาต่างเร่งสอนให้ทันกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากอีกสามอาทิตย์จะเข้าสู่สัปดาห์แห่งการปลายกลางภาคแล้ว สิ่งที่ดิฉันต้องทำในอาทิตย์นี้คือ การเตรียมเนื้อหาที่จะสอบกลางภาค ครูผู้สอนจะต้องกำหนดว่าจะออกสอบปลายภาคถึงบทไหน และพยายามสอนให้จบตามที่กำหนด อีกทั้งต้องคิดวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบข้อสอบ เนื่องจากเป็นครูมือใหม่ต้องเรียนรู้มากหน่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น