วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

13 - 17 สิงหาคม 2555

หลังจากที่ออกสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบการกลางภาคของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งจะสอบในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ก่อนที่จะสอบกลางภาคครูแต่ละวิชาจะทบทวนบทเรียนที่จะสอบ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือการออกแบบข้อสอบให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้น การออกแบบข้อสอบนั้นต้องดูให้ตรงกับมาตราฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาด้วย ใช่ว่าออกแบบได้ง่ายๆ ต้องใช่เวลา หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้กับครูพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อสอบ และสุดท้ายยส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาการเพื่อไปถ่ายเอกสารต่อไป การจะได้ข้อสอบแต่ละชุดไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น