วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

23 - 28 กรกฎาคม 2555

หลังจาก สมศ.มาตรวจโรงเรียนแล้ว ก็ยังคงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เนื่องจากคณะกรรมการจะมาตรวจโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนพอเพียง" ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนนี้ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องเตรียมอะไรมาก โรงเรียนจึงพร้อมในการประเมิน โครงการที่โรงเรียนดำเนินการอยู่มีหลายโครงการ เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล, ผักสวนครัวรั้วกินได้, ชุมนุมจิตอาสา ฯลฯ ซึ่งโครงการหลายๆ โครงการดังกล่าว ล้วนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น