วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

9-13 กรกฎาคม 2555

หลังจากที่จบสิ้นกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน้านคลองดิน "คลองดินเกมส์" แล้ว อาทิตย์นี้ก็เตรียมตัวการประเมินภายนอกที่จะมาประเมินโรงเรียนในอาทิตย์หน้า ผู้บริหารและคณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองเพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการ ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ช่วงนี้ทุกคนอาจจะเเหนื่อยหน่อย แต่ก็คงสู้สุดชีวิตเพื่อโรงเรียนของพวกเรา สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การรวบรวมผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเก็บเป็นแฟ้มสะสมงาน แบ่งตามระดับชั้น หากครูผู้สอนไม่เก็บผลงานนักเรียนอย่างเป็นระบบ อาจจะยุ่งยากในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น