วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555

หลังจากที่คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ดียิ่งๆขึ้นไป แต่ละโรงเรียนย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน สำหรับโรงเรียนของเรา อัตลักษณ์ คือ ยิ้มได้ ไหว้สวย แต่เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม จึงไม่ค่อยการไหว้เท่าที่ควร แต่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ครูควรส่งเสริม อีกทั้งด้านวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักเรียนแต่ละระดับชั้น ควรได้รับความรู้ตามช่วงชั้น ด้วยสิ่งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่า เราต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เราสอนมากที่สุด ไม่ใช่เพียงสอนให้จบบทไวไว โดยที่นักเรียนไม่ได้อะไรเลย ดิฉันจึงยึดแนวคิดที่ว่า "สอนทีละนิดละหน่อย ค่อยเป็นค่อยไป แต่ให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น