วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

16 - 20 กรกฎาคม 2555

สัปดาห์เป็นสัปดาห์เตรียมพร้อมการประเมินภายนอกหรือ สมศ. นั้นเอง ซึ่งจะมาประเมินตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 เป็นเวลา 3 วัน ทางโรงเรียนตลอดจนคณะครูและนักรียนทางช่วยกันเพื่อให้การประเมินในครั้งนี้ออกมาดีที่สุด คณะครูต่างเตรียมผลงานของตนเองที่ได้ทำมาตลอดทั้งปีมารวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา พวกเรานักศึกษาฝึกสอนได้มีโอกาสพูดคุยกับคณะกรรมการ สมศ. พบว่าการศึกษาในยุคใหม่ต้องฝึกให้เด็กไทยคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ขั้นสูงได้ ส่วนมากแล้วนักเรียนจะตกในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คณะกรรมการจึงฝากในเรื่องนี้ด้วย ในฐานะที่พวกเรากำลังจะเป็นครูในอนาคต เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ครูจะส่งเสริมให้เด็กไทยคิดให้เป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น