วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Week 5

In ClassThe last week, I studied about Tense or (กาล) in Thai. There are two tense that was many problem for us. First, progressive aspect, there are many reason to know that is progressive aspect:

 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น
She was sleeping.
 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น
The boy is hitting my dog with a stick.
 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
I am writing a book on global warming.
 • การกระหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึั้นชั่วคราว
She is living in London.
 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งได้มีการวางแผนเกี่ยวกับสิ่งนั้นไว้แล้วในปัจจุบัน
She is flying to China tonight.
Second, perfective aspect. There are many reason to know that is perfctive aspect:
 • เหตุการณืนั้นเกิดขึ้นแล้วมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลามภายหลัง
The thief had run away when the police arrived.
 • เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
We have lived in Japan since last year.
 • เหตุการณืที่เกิดแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัด แต่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง
I have been to India before.
 • เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลจนถึงปัจจุบัน
He has cut himself/ I have eaten rice.
The another example:
 • ระหว่างที่ฉันรอพบหมอ ฉันอ่านนิตยสารจบสองเล่ม
While I waiting to see the doctor, I read two magazines.
 • หนูนาไปลอนดอน แล้วจะกลับมาปีหน้า
Nhuna has gone to London, she will be back next year.
Out Class
In the last week I shared with you a good website and vocabularies. In this week I'd like to show you about vocabularies of the theme park.
Big wheel = ชิงช้าสวรรค์
Roller coaster = รถไฟเหาะ
Haunted house = บ้านผีสิง
Carousel/Merry-go-round = ม้าหมุน
Boat swing = เรือเหาะ
Drop tower = หอคอยดิ่งพสุธา
Observation tower = หอชมวิว
Waxwork = หุ่นขี้ผึ้ง
Attraction = เครื่องเล่นในสวนสนุก/สถานที่ท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น