วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

17 - 21 กันยายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การเก็บคะแนนของนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เรียบร้อย จึงแจ้งให้นักเรียนทราบในส่วนของภาระงานที่ยังค้างอยู่ แต่แล้วก็ต้องเจอปัญหาเพราะนักเรียนบางคนขี้เกียจ ไม่มีความรับชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนแจ้งให้ทราบว่า หากไม่ส่งงานให้ครบถ้วน อาจจะส่งผลต่อคะแนน อีกทั้งการเลื่อนชั้นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น