วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1 - 9 พศจิกายน 2555

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเรียนการสอน นักเรียนและครูพากันตื่นเต้นกับวันแรกของการเปิดภาคเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้แตกต่างจากเทอมที่แล้ว อีกทั้งต้องปรับการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่านักเรียนจะได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น